دکتر ناهید زمانی

متخصص قلب و عروق

شماره نظام پزشکی 45527

دارای بورد تخصصی مجهز به اکودالپر رنگی و نوار قلب در مطب تست ورزش و آنژیوگرافی

  • انتخاب پزشک
  • انتخاب تاریخ و ساعت
  • انتخاب معاینه و پرداخت
  • تایید نهایی