دکتر فریده منتظری

متخصص زنان و زایمان

شماره نظام پزشکی 32501

عضو انجمن جراحان ایران

  • انتخاب پزشک
  • انتخاب تاریخ و ساعت
  • انتخاب معاینه و پرداخت
  • تایید نهایی