دکتر فرشته کاظمینی

متخصص زنان و زایمان

شماره نظام پزشکی 47727

جراح و متخصص زنان زایمان و نازائی

  • انتخاب پزشک
  • انتخاب تاریخ و ساعت
  • انتخاب معاینه و پرداخت
  • تایید نهایی