دکتر زهره ابوطالبی

متخصص زنان و زایمان

شماره نظام پزشکی 95908

جراح و متخصص بیماری های زنان و زایمان و نازایی نوار قلب جنین،پاپ اسمیر و گذاشتن IUD

  • انتخاب پزشک
  • انتخاب تاریخ و ساعت
  • انتخاب معاینه و پرداخت
  • تایید نهایی